Persondata og samtykke

Som zoneterapeut har jeg journalføringspligt.
Det vil sige at jeg behandler og opbevarer personfølsomme oplysninger om dig. Du kan læse om hvad det betyder her under:

Ved 1. behandling noterer jeg hvad formålet med behandlingen er og hvilke symptomer du beskriver og evt. årsager, samt andet som er relevant for behandlingerne (f.eks. livsførsel, tidligere sygdomme, oplevelser relateret til årsagerne). Jeg noterer hvilken behandlingsplan jeg følger. Ved efterfølgende behandlinger noterer jeg udviklingen og resultaterne som følge af behandlingerne. Jeg opbevarer ligeledes dit navn, adresse, telefonnummer, og mailadresse samt personnummer hvis du har oplyst mig disse. I tilfælde af at du kan få tilskud fra Sygeforsikringen Danmark, videresender jeg elektronisk dit navn og personnummer samt den pris du har betalt for behandlingen til Sygeforsikringen Danmark.

Jeg benytter et godkendt booking og journalsystem udbudt af Terapeutbooking.

Du skal som klient give mig samtykkeerklæring ved 1. behandlingsgang. Den ligger klar til dig i klinikken. Jeg opbevarer din erklæring elektronisk i journalsystemet. Samtykket kan til en hver tid trækkes tilbage. Jeg opbevarer journaler i 5 år, hvorefter de slettes, hvis du ikke fortsat er aktiv klient hos mig.

Persondataforordningen giver den registrerede en række rettigheder, og de vigtigste rettigheder er:
  • Retten til at modtage oplysning om en behandling af sine personoplysninger (oplysningspligt).
  • Retten til at få indsigt i sine personoplysninger (indsigtspligt).
  • Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse).
  • Retten til at få sine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt).
  • Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
  • Retten til at gøre indsigelse (f.eks. klage til Datatilsynet).
  • Retten til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet).
Kærlig hilsen
Jeanette Gammelgaard
Dataansvarlig